Welcome
به رستوران ما خوش آمدید
Welcome
به رستوران ما خوش آمدید

Discover

تاریخچه ما

رستوران ما در سال 1975 افتتاح شد و به دلیل کیفیت فوقوالعاده و هزینه مناسب و تنوع منو به شهرت بین المللی رسیده است.

Discover

تاریخچه ما

رستوران ما در سال 1975 افتتاح شد و به دلیل کیفیت فوقوالعاده و هزینه مناسب و تنوع منو به شهرت بین المللی رسیده است.

Specialities

خدمات ما

صبحانه

نهار

شام

To Day

منوی ویژه

Desserts

بستنی

طراحان سایت هنگام طراحی قالب سایت معمولا با این موضوع رو برو هستند که محتوای اصلی صفحات آماده نیست.

قیمت : 20 هزار تومان

Dinner

مرغ گریل شده

قیمت : 20 هزار تومان

Lunch

ماهی سوشی

قیمت : 20 هزار تومان

Lunch

چلو کباب

قیمت : 20 هزار تومان

Lunch

پیتزا پپرونی

قیمت : 20 هزار تومان

Desserts

بستنی

طراحان سایت هنگام طراحی قالب سایت معمولا با این موضوع رو برو هستند که محتوای اصلی صفحات آماده نیست.

قیمت : 20 هزار تومان

Discover

منوی اصلی

پیتزا سیب زمینی

سیب زمینی / خمیر / پنیر

50 تومان

گوشت گوسفند گریل شده ماستی

گوشت گوسفند/ ادویه ناب/ ماست

60 تومان

گوشت گوسفند لیمویی

نان / لیمو / گوشت گوسفند

40 تومان

مرغ سوخاری لیمویی

مرغ / رزماری / لیمو

80 تومان

سیب سوخاری دودی با سس مخصوص

مرغ / سیب / سس

90 تومان

سیب سوخاری دودی با سس مخصوص

مرغ / سیب / سس

90 تومان

گوشت گوسفند گریل شده ماستی

گوشت گوسفند/ ادویه ناب/ ماست

96 تومان

گوشت گوسفند لیمویی

نان / لیمو / گوشت گوسفند

40 تومان

پیتزا سیب زمینی

سیب زمینی / خمیر / پنیر

40 تومان

مرغ سوخاری لیمویی

مرغ / رزماری / لیمو

80 تومان

Specialities

رزرو میز