شما در این صصفحه میتوانید درباره خود ، تیم و سایت خود بنویسید . اگه هرچه بیشتر درمورد خود در این صفحه بنویسید ، اعتماد کاربران اینترنت به شما جلب میشود و در نتیجه بازدید و کاربران سایتتان بیشتر میشود.

این صفحه باید شامل موارد زیر باشد :

  • خودتان را معرفی کنید
  • چرا شما کالا میفروشید و هدف شما از این کار چیست
  • شما چند وقته که در این کار هستید
  • چه مدت است که فروشگاه آنلاین خود را اداره می کنید
  • افراد تیم خودتان را معرفی کنید
  • اطلاعات تماس
  • پیوندهای اجتماعی (توییتر ، فیس بوک) را در سایتتان قرار دهید.

پس اگر میخواهید سایتتان بازدید بخورد و کاربران سایتتان بیشتر شود ، به مواردی که گفتیم عمل کنید.