تحویل و بازگرداندن

حمل و نقل
  • حمل و نقل رایگان زمینی طی 1 تا 7 روز کاری
  • مجموعه فروشگاه در طی 1 تا 7 روز کاری موجود است
  • گزینه های تحویل روز بعد و اکسپرس نیز موجود است
  • خریدها به استثنای موارد خاص در یک جعبه نارنجی بسته شده با روبان Bolduc تحویل داده می شوند
  • برای جزئیات بیشتر در مورد روش حمل و نقل ، هزینه ها و زمان تحویل ، به سوالات متداول تحویل مراجعه کنید
بازگشت و مبادله
  • آسان و رایگان ، ظرف 14 روز
  • شرایط و روش کار را در سوالات متداول بازگشت  مشاهده کنید